Tác giả: Herius Nguyen

Cách thay đổi người điều hành (Host) khi học trực tuyến trên Zoom

Nếu bạn không thể chủ trì buổi học, hội thảo trên Zoom thì có thể chuyển quyền điều hành (Host) cho một người khác. Zoom đang là dịch vụ đang được quan tâm trong mùa dịch cúm Vũ Hán hiện nay khi mọi người không thể ra đường nhưng có thể gặp mặt, trò chuyện […]

The post Cách thay đổi người điều hành (Host) khi học trực tuyến trên Zoom appeared first on TRAINGHIEMSO.VN.