fbpx

Cách dùng How long, When và How often

Hiện nay có rất nhiều người mới học tiếng anh thường gặp các vấn đề về sử dụng How long, When và How often như thế nào là đúng? Khi nào thì nên sử dụng và dấu hiệu để nhận biết?

Cách dùng How long, When và How often
Cách dùng How long, When và How often

 

Báo Song Ngữ sẽ giúp bạn giải đáp được các vấn đề này, hãy cùng theo dõi để hiểu sâu thêm nhé:

 1. How long
 • Dùng để hỏi khoảng thời gian, mất bao lâu của một sự việc nào đó

Example:

How long does it take to go to school by bus? _ About 15 minutes

How long have you been walking? _ I’m not sure… maybe half an hour, I guess.

 • Dùng để hỏi độ dài của một sự vật nào đó

Example:

How long is this table? _ According to the website, it is 2.5 metres long.

How long do you want your dress to be? _ I think knee-length is perfect.

 1. When

a. When là từ để hỏi: dùng để hỏi thời điểm xảy ra của một sự việc

Ex: When will you know the result of the mid-term exam?

b. When là từ nối: thường dùng với sự kết hợp giữa các thì động từ khác nhau

 • Hành động xảy ra ở hiện tại:

When + Simple Present, Simple Present.

Ex: When I wake up, I open my eyes.

 • Hành động xảy ra ở tương lai:

When + Simple Present , Simple Future.

Example: When you use a drill, there will be a loud and awful noise.

Note: Mệnh đề chứa When không bao giờ được chia ở thì tương lai đơn.

Mệnh đề chứa When được chia ở HTĐ nhưng mang ý nghĩa tương lai.

 • Hành động xảy ra ở quá khứ:
 • When + Simple Past, Simple Past: Hai hành động xảy ra liên tiếp trong quá khứ

Example: When I was young, we lived in a small house but comfortabe.

 • When + Simple Past, Past Continuous

When + Past Continuous, Simple Past

Hành động này (QKTD) đang diễn ra thì có một hành động khác (QKĐ) xảy đến tại thời điểm trong quá khứ.

Example: When the phone rang, we were enjoying our meal.

When the concert was going on last night, there was an accident happening to the audience.

 • When + Past Continuous, Past Continuous: Hai hành động cùng

xảy ra và kéo dài tại một thời điểm trong quá khứ.

          Example: When my mom was doing the gardening, my dad was watching the morning news.

 • When + Past Perfect, Simple Past

When + Simple Past, Past Perfect

Hành động này (QKHT) xảy ra trước hành động kia (QKĐ) trong quá khứ

Example: When I came back, he had already left home.

When I had had an accident on the road, she appeared and helped me.

 1. How many times

Dùng để hỏi mức độ thường xuyên, tần suất xảy ra của một sự việc nào đó

Example:

_How many times do you go to the guitar class? – Twice a week

_How many times would you like to go to the gym center?

Note: – “times” bắt buộc phải ở dạng số nhiều

– How many times = How often và được dùng như nhau nhưng How often được dùng thường xuyên hơn

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết, ngoài các bài báo song ngữ giúp học tiếng Anh tốt hơn thì Báo Song Ngữ còn review rất nhiều sách hay như cambridge ielts hay family and friends.

 

admin

Read Previous

Nên mua giàn phơi thông minh ở đâu tốt?

Read Next

Cơ Khí Là Ngành Công Nghiệp Vô Cùng Phát Triển Hiện Nay

Leave a Reply