Sóng nhạc

sóng nhạc online
Hướng dẫn tạo sóng nhạc online không cần After Effect hay các phần mềm nào khác

Trước khi tạo sóng nhạc online, bạn lên chuẩn bị 1 số công cụ trước như sau:
– Phần mềm ghi lại màn hình.
– Phần mềm tách nền đen (After Effect, Camtasia, Pre…)
– Chuẩn bị sẵn 1 số bài hát cho mình.