Hướng dẫn Cách Unlock Facebook FAQ 723 đá mail trắng cân Spam

Unlock FAQ 723
Unlock FAQ 723

B1 : Chuẩn bị 1 email trắng chưa đăng ký Facebook và  ID + Pass nick ngậm 723
B2: Login vào facebook và treo link 641 vào :

B3: Chọn dòng số 3, điền email trắng vào như ảnh minh họa :

Mở khóa facebook link 723

B4: Gửi và hóng nó nhả mail “Cảm ơn đã xác nhận ID” về mail
*Và mail đầu nó sẽ chỉ rep là “Lần trước bạn chưa gửi giấy tờ tùy thân, vui lòng …… blah….”
thì nhận được mail đó xong chỉ việc upload tiếp CMND lên thôi nhé

Mở khóa faq 723

B5: Đính kèm CMND và hóng acc Comeback 🙂

*Lưu ý: Trong vòng 24h nó chưa nhả mail xác nhận ID thì vào 641 đổi mail khác, nhớ là mail trắng nhé chưa reg facebook và hiện tại TUT cũng sắp fix rồi, nên sẽ có trường hợp không ra mail nhé.