Hướng dẫn thiết kế website flatsome từ A đến Z cực dễ hiểu

Buổi 1

Tài liệu thực hành (Tải về hết chuẩn bị) https://drive.google.com/drive/folders/0B6eyJaW5MBn-Ty0ydWdNWkhNbzA?usp=sharing Xampp là hai phần mềm giả lập server(hosting) trên localhost cực kì tiện lợi, chúng có cả MySQL, php và Apache được tích hợp cùng và có hàng tá các tiện ích khác để giúp người dùng cấu hình server ngay tại máy tính Window Bài 1 Cài xampp : https://youtu.be/Ga3Svs6PWK0 Bài 2 Cài wordpress trên xampp Video hướng dẫn : https://youtu.be/Jf9FAAZLZb0 Word hướng dẫn : https://drive.google.com/file/d/1suE5M7itlRQIbuyjJsU4bO45bk3AxdxH/view Bài 3 và 4  Cấu hình Xampp PHP để upload file dung lượng lớn lên Server và cài đặt themes Flatsome Video hướng dẫn :https://youtu.be/W3312fDEDn8 Word hướng dẫn : https://drive.google.com/file/d/1RIkOta4qOWB6vzCisNFOWkbZffNagmiV/view?usp=sharing

Buổi 2

Bài 1 phần 1 Header Layout Flatsome : Video hướng dẫn : https://youtu.be/yIZuid9AZDQ Bài 1 phần 2 Flatsome Header Icon sử dụng block : Video hướng dẫn : https://youtu.be/JXUNF2UiaTU Word hướng dẫn Bài 1 và 2 : https://drive.google.com/drive/folders/1iXtcV1y5KkljLN92Hl58_8-x53kwbfNQ Bài 2 Các dạng menu phần 1 menu liên kết đến page Video hướng dẫn : https://youtu.be/dMR957pp1SI Word hướng dẫn : https://drive.google.com/file/d/1tDgrCDfqthPoJy0DWBu2MvWbuSiAuYQe/view?usp=sharing Bài 2 Các dang menu phần 2 menu liên kết danh muc sản phẩm và danh mục tin tức Video hướng dẫn : https://youtu.be/RhzO_Pr7QMQ Word hướng dẫn : https://drive.google.com/file/d/1tDgrCDfqthPoJy0DWBu2MvWbuSiAuYQe/view?usp=sharing Xem thêm
  1. Vertical menu flatsome wordpress : https://youtu.be/p1DvyLE4rFk
  2. Vertical menu widget area flatsome : https://youtu.be/42w3_7wvzNc
  3.  Flatsome Submenu mega và icon menu: https://youtu.be/-l082Aa9Nbo
  4.  Flatsome topbar menu icon : https://youtu.be/cwgibggicFI
Bài 3 Backup website wordpress dùng duplicator Video hướng dẫn : https://youtu.be/VWqfra8NDm0 Word hướng dẫn : https://drive.google.com/file/d/1YlxoLz19aDCZNIV122KxjsFlHtkvvFf5/view?usp=sharing Xem thêm backup restore thông thường 1. Backup web lưu lại : https://youtu.be/3biN2N7meTI 2. Restore website to xampp localhost : https://youtu.be/BAiqKYFGADY

Buổi 3

Bài 1 Restore website từ file backup duplicator Video hướng dẫn : https://youtu.be/dTPamHQ-QrE Word hướng dẫn : https://drive.google.com/file/d/13tRjHtJ3zBKQj5HmWo9R55w3J1WZ4ft4/view?usp=sharing Bài 2 Thay đổi mật khẩu khi quên : https://drive.google.com/file/d/1T7vsvCAEwSYGwLEJ7ScdmlznRTgpcw9h/view?usp=sharing Bài 3 slider and banner flatsome Video hướng dẫn  : https://youtu.be/Pe5Moedn7aU Word hướng dẫn : https://drive.google.com/file/d/1_v7LooZMm5kUBFv6MrsUJcVb7YBUVTZ3/view?usp=sharing

Bài tập Buổi 1, 2, 3

Demo : thucucclinics.com Video Hướng dẫn : https://youtu.be/-4wCQ9wLoYw

Buổi 4

Bài 1 Woocommerce Setting Video hướng dẫn : https://youtu.be/1odvmEkPnW4 Word hướng dẫn : https://drive.google.com/file/d/1bop0sKz1Pk7w_xh4SQyOPPO-EjcLHcMs/view?usp=sharing Bài 2 Flatsome Themes Option Video hướng dẫn : https://youtu.be/Yv08SMy_OXo Word hướng dẫn : https://drive.google.com/file/d/1JkjXPE1bcuuA596_pUXjEcgNuytPRCW8/view?usp=sharing Bài 3 phần 1 Đăng sản phẩm Video hướng dẫn : https://youtu.be/iiaFVNBOtj0 Word hướng dẫn : https://drive.google.com/file/d/1yGlBJFmFnCE33wz31PdgnlPmUGnbpSBC/view?usp=sharing Bài 3 phần 2 Đăng sản phẩm với Yoast Seo Video hướng dẫn : https://youtu.be/O60kmpZ2bMY

Buổi 5

Bài 1 Tab product sản phẩm mới sản phẩm khuyến mãi, bán chạy Video hướng dẫn : https://youtu.be/zQ6gN-_3Lm0 Word hướng dẫn : https://drive.google.com/file/d/1NEhflA42Tahpa7SJ4x4HQ6q7yCQznJmD/view?usp=sharing Bài 2 Sản Phẩm Theo Danh Mục Video hướng dẫn : https://youtu.be/dGZwayUhTDA Word hướng dẫn :  https://drive.google.com/drive/folders/1iXtcV1y5KkljLN92Hl58_8-x53kwbfNQ Bài 3 Form đăng ký nhận tin Video hướng dẫn : https://youtu.be/60Tg7JNl45Y Bài 4 đăng bài viết tin tức Video hướng dẫn : https://youtu.be/tHxY9sLj0OI Word hướng dẫn : https://drive.google.com/file/d/1AflwevKeuzOXig7dwLifky06S74m0H4V/view?usp=sharing Xem thêm :  Code HTML CSS Product box : https://youtu.be/7RmjucDQr5k

Buổi 6

Bài 1 hiện thị bài viết ra ngoài trang chủ hoặc page Video hướng dẫn : https://youtu.be/nlbOAoy2ZpI Word hướng dẫn : https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1iXtcV1y5KkljLN92Hl58_8-x53kwbfNQ Bài 2 footer dùng widgets Video hướng dẫn : https://youtu.be/9wwYXgDa1EE Bài 3 footer dùng block Video hướng dẫn : https://youtu.be/oHlUHrYiWMM Bài 4 Block Contact dùng shortcode  Video hướng dẫn : https://youtu.be/4ZQrByAaEug Bài 5 Footer contact dùng html css mẫu 1 Video hướng dẫn : https://youtu.be/vOzNMiLkE8c Bài 5 Footer contact dùng html css mẩu 2 Video hướng dẫn : https://youtu.be/y-Yr_qTnrz4 Tải Code Bài 5 : https://drive.google.com/drive/folders/1QliumVoHwTARslyvJENI3Sz51d2bqp5q?usp=sharing  

Buổi 7

Bài 1 Kinh nghiệm Mua domain hosting VPS Video hướng dẫn : https://youtu.be/Mc80Eg80mQU Bài 2 Upload website hosting Direct Admin Video hướng dẫn : https://youtu.be/5fGwRamdyaA Bài 3 Flatsome Studio Video hướng dẫn : https://youtu.be/KDGw94ruTUc Xem thêm
  1. Hướng dẫn tự đăng ký domain và hosting : https://youtu.be/M3MOI3OKsno
  2. Hướng dẫn trỏ tên miền về hosting : https://youtu.be/CSWjLLtqNHs
  3. Hướng dẫn upload website từ xampp lên hosting : https://youtu.be/nkAQZGAALkE
  4. Hướng dẫn gán tên miền vào hosting DirectAdmin : https://youtu.be/18Bff-pG6i8
  5. Thay đổi tên miền mới hosting direct admin : https://youtu.be/4RFmQsru1fM

HƯỚNG DẪN LÀM ĐỀ TÀI VÀ HỌC THÊM 1 SỐ PHẦN SAU

Buổi 8

Bài 1 Copy mẫu code html css từ website khác Bài 2 Create page form contact insert google map Video hướng dẫn : https://youtu.be/IZzhbBF2Mec Bài 3 Tạo Form Liên hệ bằng Contact form 7 và WP Gmail SMTP Video hướng dẫn : https://youtu.be/VdwRt0yQ7rc

Buổi 9

Bài 1 Chỉnh sửa css không cần code flatsome wordpress Video hướng dẫn : https://youtu.be/0SBzia68uXg Bài 2 Chèn chat zalo offical facebook fanpage vào wordpress Video hướng dẫn : https://youtu.be/xyV8qEBlUQY Bài 3 Tạo chatbot Facebook, trả lời tin nhắn tự động Messenger Video hướng dẫn : https://youtu.be/5_1AS2vBv5U

Buổi 10

Bài 1 Đăng ký google webmaster tool – đưa sitemap google – index bài viết Video hướng dẫn : https://youtu.be/EZU6tQRa_Oo Bài 2 Đăng ký google analytics – đếm số lượng khách truy cập website Video hướng dẫn : https://youtu.be/8j3E-Baq7BM