fbpx
  1. Home
  2. câu hỏi how long

Thẻ: câu hỏi how long

    Tin tức
    Cách dùng How long, When và How often

    Cách dùng How long, When và How often

    Hiện nay có rất nhiều người mới học tiếng anh thường gặp các vấn đề về sử dụng How long, When và How often như thế nào là đúng? Khi nào thì nên sử dụng…